Våra tjänster

Med åren har vi blivit industrins främsta samarbetspartner inom kyla och värme. Vi är extremt lokala, och finns i Ludvika, Helsingborg, Göteborg, Norrköping, Västerås och Stockholm. Det är främst två saker som gör att vi ofta väljs: vårt oberoende och vår passion för precision. Vårt mål är alltid att skapa det effektivaste systemet för just din verksamhet, och ett oberoende är en förutsättning för att kunna hitta rätt lösning.

Kyla och värme är alltid en kritisk faktor i de industriella miljöer vi verkar i – som kyllager, logistikcenter, idrottsarenor, processkyla och stora värmepumpar. Det handlar om att skapa prestanda och tillförlitlighet, men också ekonomi och miljösäkrad energieffektivitet. Vårt jobb är lösningar som ger funktionell och finansiell trygghet under lång tid. Som gör precis temperatur till ett starkt konkurrensmedel.

I korthet kan man säga att vi jobbar med allt från projektering till installation, service, underhåll och jourverksamhet. Det gäller ammoniak- och koldioxidanläggningar, industriella värmepumpar, komfortkyla, fjärrkylacentraler, datakylaggregat, butiker och storkök.

Francks är enkla och lätta att ha att göra med. Vi fanns här igår, och vi finns kvar imorgon.

Vi kan det här.