Tekniska Verken Linköping

FJÄRRKYLA DRIFTSEKONOMI KONSTRUKTION

Nyckelfakta

Kyleffekt ABS maskin:

6 470 kW

Frikyla:

12 000 kW

Återkylare:

50 000 kW

Tekniska Verken Linköping

FJÄRRKYLA DRIFTSEKONOMI KONSTRUKTION

Tekniska Verken förser stora delar av centrala Linköping med kyla, genererad från kraftvärmeverket vid Stångån. Francks har genom-fört en stor komplettering av kylaggregat i centralen, ett arbete med stora utmaningar främst när det gäller konstruktion och design då det 65 ton tunga aggregatet krävde avancerade rördragningar och förstärkt grund.
Dessutom behövde systemet vara flexibelt genom att använda ån för
kylning av absorbtionsmaskinen, skapa frikyla via värmeväxlaren på vintern och samtidigt skapa återkyla för fjärrvärme.

På sommaren släpps fjärrvärme ut i Stångån eftersom Gärstaverket
eldar sopor som inte kan lagras. Denna innovativa lösning innebär att värmeöverskott kyls av återkylningsvärmeväxlaren innan vattnet
släpps ut i ån.

Lösningen ersätter många lokala kylaggregat och pumpar. Det ger driftekonomiska fördelar och är smidigt och bekvämt för fastighetsägarna.

Varför uppdraget gick till Francks
Enkelhet, trygghet och bred kompetens

Uppdragets omfattning
Konstruktion, design och komplettering av kylaggregat