Stockholm Waterfront

Konferenscenter • Hotell

Nyckelfakta

Uppdragets omfattning

Kökskyla

Effekt kyl

95 kW

Effekt frys

30 kW

Kapacitet per event

4000 portioner

Stockholm Waterfront

Konferenscenter • Hotell

När ett av Stockholms mest spektakulära hotell- och kongresscenter skulle byggas blev Francks valda att leverera kökskylan till detta jättekomplex med plats för 3.000 sittande konferensgäster. Stockholm Waterfront ligger i huvudstadens allra centralaste delar och har med sin ovanliga formgivning och placering allas ögon på sig. Utsikten är fantastisk. Inte minst för framtiden.

Stockholm Waterfront ligger i en byggnadshistoriskt känslig del av centrala Stockholm, med ett riksintresse för kulturminnesvården. Därför har valet av leverantörer varit extra hårt, och förmågan att skapa lösningar som följer miljö- och byggnadskrav extra viktig.

Vi är stolta över att vara del av denna gigantiska entreprenad och för att framgångsrikt löst hjärtat av hela verksamheten: kylan till storköket.

Varför uppdraget gick till Francks:

Förståelse för byggnadens känsliga placering och effektivaste lösning för storkökskyla.