Östermalms IP

FUNKTIONSKLAR ANLÄGGNING • ÖKA EFFEKTEN • MINSKA KOSTNADEN

Nyckelfakta

Uppdragets omfattning

Säkerställa modern kylning och värme-återvinning för hela anläggningen.

Effekt ishall

300kW KB -10/-7°c

Effekt utebanor

2350kW KB -21/-18°c

Östermalms IP

FUNKTIONSKLAR ANLÄGGNING • ÖKA EFFEKTEN • MINSKA KOSTNADEN

Östermalms IP i Stockholm är en samlingsplats för mängder av föreningar och människor, där den stora isbanan är central för skridskoaktiviteter på vintern.

Den befintliga kylcentralen hade blivit för klen, och effekten för låg då kylslingorna under konstgräsplanen inte orkar hålla rätt temperatur. Dessutom saknades värmeåtervinning från kylmaskinerna.

Francks uppgift var totalentreprenad av funktionsklar anläggning inklusive flytt, demontering, rivning, ventilation, el, styr, bygg, rör och mark.
Detta innebar projektledning, konstruktion, leverans, montering, provning, igångkörning, injustering, märkning, CE-märkning, OVK,

relationsritningar, installationsbesiktning, revisionsbesiktning, drift- och skötselinstruktioner samt funktionsansvar för färdig anläggning.

Den platsbyggda kylmaskinen med ammoniak ingår i samma köldmediekrets men har olika förångare och förångningstemperatur, en med 2 350 kW och köldbärartemperatur -21 °C och en annan på 300kw och köldbärartemperatur -10 °C.

Varför uppdraget gick till Francks:
Förmågan att klara en komplicerad totalentreprenad med höga krav på ökad effekt och färdigställande i tid.

Övrig fakta
• Skruvkompressor från Grasso
• Kylmedelkylare från Guntner
• Förångare från Vahterus
• Kondenssor från Vahterus
• Hetgasväxlare från Vahterus
• Pumpar från KSB
• Styr SAIA