MidSweden Skipark Östersund

JÄMN SNÖKYLA • VENTILATION • VÄRMEÅTERVINNING

Nyckelfakta

Uppdragets omfattning

Platsbyggd Ammoniak-kylanläggning, varvtalsstyrda skruv-kompressorer och våt förångning med kyleffekt på 800 kW

Köldbärare:

Etylenglykol

Mängd:

32 000 L

Temperatur:

-10C

Markkyla

Ansluten till returledning

MidSweden Skipark Östersund

JÄMN SNÖKYLA • VENTILATION • VÄRMEÅTERVINNING

Bräcke Kommun och Region Jämtland har skapat en unik skidtunnel som ska göra skidstadion i Östersund till en av världens främsta platser för längdskidåkning. Francks Kylindustri har skapat ett system där kyla och ventilation samverkar optimalt, och sprider tilluft och kyla så jämnt som möjligt. Lösningen var kyl- och ventilationsteknik med ammoniak som köldmedium, och ett tillhörande styrsystem.

Utmaningarna har bland andra bestått i bergets termiska kraft, samt att tunneln har kantiga ytor – som medför större transmissionsförluster än släta. Nollgradig snö som läggs in ska kylas till -4 grader. För att berget inte ska smälta snön, kyls skidspåren av två mil slingor. Dessutom distribueras kyla via textildon längs tunnelns sidor, och vid behov tillförs 5000 liter uteluft per sekund, kyld till minus sex grader.

Värmen återanvänds till omklädningsrum, varmvatten, avfrostning och avloppsrör.

Varför gick uppdraget till Francks?
Stor vana vid komplicerade kylsystem, och återvinning av värme