Lidl Centrallager Halmstad

Nyckelfakta

Uppdragets omfattning

Total leverans av kylanläggning till kyl- och fryslager

Effekt kyl

1200 kw

Effekt frys

500 kw

Övrig data

40st fläktluftkylare

Lidl Centrallager Halmstad

Lidl är en internationell livsmedelsaktör med närvaro i över 25 länder. I Sverige finns drygt 160 butiker från Trelleborg till Skellefteå, med huvudkontor i Solna och centrallager i Halmstad och Rosersberg.

När Lidl skulle bygga en ny kylcentral fick Francks uppdraget och skapade en anläggning med CO2 och ammoniak som köldmedie. Denna kaskadanläggning med pumpad CO2 till både kyl- och frysrum förser både befintliga och nya lokaler med kyla. Dessutom demonterade vi den gamla anläggningen.

 

Varför uppdraget gick till Francks: 

Francks ingav förtroende om att kunna hantera arbetet under full produktion, med exakt tidsplanering och samkörning med pågående verksamhet – men framför allt stod vi för förmågan att leverera service under minst 10 år.