Fortum och Bristaverken

Sopor till el • Extremt miljöfokus

Nyckelfakta

Uppdragets omfattning

Värmepumpar, kylmedelkylare och kylmaskiner

Hantering

Omvandling av sopor till el för 40.000 lägenheter

Effekt kyl

1760 kw

Effekt värme

7,4 MW

Data

Grasso Värmepumpar, ammoniak vätskekyl- aggregat. Ammoniak värmepumpar, Güntner torrkylare, Komplett tömnings- och vågsystem

Fortum och Bristaverken

Sopor till el • Extremt miljöfokus

Fortum har förstärkt Bristaverket i Stockholm med ett modernt kraftvärmeverk. Med full drift 2014 kommer sopor att omvandlas till el och fjärrvärme för 40.000 lägenheter. Francks Kylindustri har levererat värmepumpar, kylmedelkylare och kylmaskiner.

Värmepumparna hämtar energi från det gemensamma värmeåtervinningssystemet, höjer temperaturen och gör om energin till fjärrvärme. Kylmaskinerna kyler verkets rökgaskondensering och lämnar sin värme till det gemensamma systemet för värmeåtervinning. I anläggningen finns även ett tömnings- och vågsystem för smidiga serviceåtgärder på aggregaten.

Fyra torrkylare med axialfläktar, epoxibehandlade aluminiumlameller och steglös kapacitetsreglering levererades för kylning av värmeåtervinningssystem, eller dumpa icke återvinningsbar energi. Tillsammans skapas en 70-gradig värmebärare med effekt på 7,4 MW vid en COP på 5,0. Samtliga aggregat, kylmedelkylare och tömningssystem är utförda med Profibus DP för enkel överföring av information till överordnad CMS.

Varför gick uppdraget till Francks?
Francks kunde levererar den bästa lösningen på en långsiktig miljömässig och energieffektiv anläggning till ett konkurrenskraftigt pris.