Malmö

Bronsyxegatan 9B
213 75 Malmö
E-post: malmo@franckskylindutstri.se

Jan Riikonen
Platsansvarig
jan.riikonen@franckskylindustri.se
Telefon/SMS: +46 40 601 29 82 / +46 70 82 04 915
Telefon växel: +46 40 601 29 90

Gustav Stedt Höglund
Servicechef
gustav.hoglund@franckskylindustri.se
Telefon/SMS: +46 73 33 96 702
Telefon växel: +46 42 456 10 70