Karlstad

Från och med 1/11 är vi på Gårdfeldts Kyl AB en del av
Francks Kylindustri

 

Adress:
Lambergsgatan 36
652 21 Karlstad
054-87 64 44
kyl@gkab.se
order@gkab.se 

Anders Gårdfeldt
VD
ag@gkab.se
070-663 87 04

Torbjörn Engelbrektson
Projektledare / Säljare Kyl
te@gkab.se
070-550 52 70

Hans Djup
Projektledare / Säljare Kyla Storkök
hd@gkab.se
070-325 74 11

Anders Backman
Serviceledare
ab@gkab.se
070-325 74 16

Malin Karlsson
Administrativ Chef
mk@gkab.se
072-080 85 60

Carina Klarin
Service / Administration
ck@gkab.se
054-203 39 12