Jönköping

Kompanigatan 1
553 05 Jönköping
Tel: 036-30 86 20

E-post: jonkoping@franckskylindustri.se

Martin Karlsson
Arbetsledare/säljare
martin.karlsson@franckskylindustri.se
Tel: 070-670 58 12