17
jan
2019

Lidl bygger ett nytt centrallager i Örebro. Lagret blir Lidls tredje centrallager i Sverige och
ska serva närmare hundra butiker. Kylar och frysar drivs med naturligt köldmedium och de
installeras av Francks Kylindustri..
Lagret får en byggnadsarea på 41 000 m2, en storlek som motsvarar sex fotbollsplaner. Bruttoarean för de två
våningsplanen tillsammans blir 51 000 m2. Francks Kylindustri i Norrköping har fått uppdraget att installera
kyl- och frysanläggningen.
– Vi är stolta över att Lidl såg vår kompetens och kapacitet och valde oss som leverantör. Det blir ett
2 500 m2 stort frysrum och 9 000 m2 kylutrymmen. Det är ett stort uppdrag med kort tidsplan och vi avsätter
stora personalresurser fram till augusti 2019 då lagret ska tas i drift. Sedan ingår även ett tioårigt serviceuppdrag,
säger Mats Lundgren, ansvarig för industrikyla vid Francks Kylindustri i Norrköping.
Anläggningen speciell så till vida att den trots den stora storleken har pumpad koldioxid som köldmedium
för både kyl och frys. CO2 kompressorernas kondensor kyls av ett ammoniaksystem. Projekteringsarbeten
pågår och installationen påbörjas under våren 2019.
— Som ett led i vårt hållbarhetsarbete krävde vi ett naturligt köldmedium och landade därför i denna lite
speciella lösning. Vi valde Francks Kylindustri för uppdraget eftersom vi har goda erfarenheter av tidigare
samarbeten och för att de helt enkelt hade det bästa anbudet, berättar Christian Sjöström, fastighetschef
på Lidl Sverige.
Francks Kylindustri är landets största kylföretag och har huvudkontor i Norrköping, samt dotterbolag i
Göteborg, Helsingborg, Jönköping, Karlskrona, Ludvika, Stockholm, Uppsala, Västerås, och Örebro.
Verksamheten innebär projektering, installation och service av kyl- och värmepumpanläggningar för t.ex.
industrier, butiker och storkök.
För mer information kontakta: Peter Franck, marknadschef, tel dir: 0708-725 100, tel vxl: 08-594 968